Arbeitsblatt: Il Perfect

Material-Details

Il Perfect dils Verbs Rom. Sursilvan
Rumantsch
Lingua - Rumantsch
klassenübergreifend
4 Seiten

Statistik

166118
399
0
16.11.2016

Autor/in

Christian *
Land: Schweiz
Registriert vor 2006

Downloads Arbeitsblätter / Lösungen / Zusatzmaterial

Die Download-Funktion steht nur registrierten, eingeloggten Benutzern/Benutzerinnen zur Verfügung.

Textauszüge aus dem Inhalt:

Il Perfect 1. el ella ha .au Infinitiv Present anflar el anfla barsar el brassa cuschinar el cumprar el custar el cuosta clamar el cloma dar el dat duvrar el drova declarar el emblidar el empustar el emposta envidar el gratular el gratulescha luvrar el lavura menar el meina mirar el magliar el paterlar el patarla purtar el porta pertgirar el parcar el perdunar el pagar el quintar el (la)schar el lai suandar el suonda saltar el saulta salidar el tedlar el teidla tagliar el 2. el ella ha Infinitiv beiber capir durmir discuorer enconuscher emplenir neiver plover plascher puder prender repeter survegnir stuer .iu Present el el capescha el dierma (dorma) el el el empleina ei ei el plai el po el pren el el survegn el sto Perfect el ha anflau el ha barsau el ha cuschinau el ha cumprau el ha luvrau el ha purtau Perfect el ha buiu el ha capiu el ha durmiu ei ha neviu ei ha pluiu ei ha plaschiu el ha priu saver 3. el ei Infinitiv cuorer ir star vegnir levar el sa us el ha saviu ellle ei da Present Perfect el el ei currius currida el va el ei ius ida el stat el ei staus stada el vegn el ei vegnius vegnida el el ei levaus levada excepziuns el ella Infinitiv arver dir encurir Present el el di el enquera far scriver el fa el Perfect el ha aviert el ha detg el ha encuretg (encuriu) el ha fatg el ha scret